Del artikel Print
Vejledning i håndtering af afløbssystemer ved klimaændringer

Vejledning i håndtering af afløbssystemer ved klimaændringer

Danske kommuner skal selv tage højde for klimaændringer, når de dimensionerer deres afløbssystemer. Og det er op til hver enkelt kommune, hvordan de vil gøre det.

Formålet med projektet har været at give de danske kommuner et sæt samlede anbefalinger til, hvordan de udfører konsistente analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer, herunder hvordan kommunerne skal definere krav til input data og bestemme den mest hensigtsmæssige beregningsmetode for analysen. Projektets resultater og anbefalinger er afrapporteret i "En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer".

De forventede klimaændringer, der præsenteres i afrapporteringen, er baseret på Intergovernmental Panel on Climate Changes (IPCC) rapporter fra 2001. I februar 2007 har IPCC offentliggjort opdaterede estimater af klimaændringer, men der forligger endnu ikke nye og opdaterede beregninger af nedbør og havspejlsændringer for Danmark. Metoderne, som beskrives er generiske, så når der kommer nye tal for de danske klimascenarier, vil der kun være tale om at ændre inputværdierne til beregningerne - alle metoder og analyser vil være uændrede.

Klimakogebogen bliver i løbet af 2009 opdateret med de nyeste IPCC estimater samt med metodebeskrivelser af prioritering af klimatilpasning også med hensyn til havvandsstand og grundvandsstand.

Projektet blev ledet af Birgit Paludan, Greve Kommune og blev udført i samarbejde med Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA), Odense Vandselskab, DHI og PH Consult.

Projektet blev gennemført i perioden 2006-2007 og var finansieret af DANVA, Odense Vandselskab A/S og Greveforsyning. Projektet samlede budget var på 0,5 mio. kr.