Del artikel Print
Vestkysten skal "fodres"

Vestkysten skal "fodres"

En ny rapport fra Kystdirektoratet vurderer et øget behov for tilførsel af sand til Vestkysten pga. fremtidens klima. Den såkaldte kystfodring skal iflg. rapporten øges markant frem til år 2100.

Fremtidens klima forventes at give en øget havspejlsstigning og større bølger. Det vil betyde øget erosion på Vestkysten.

Kystdirektoratet har idag offentliggjort en teknisk rapport "Fremskrivning af fodringsindsatsen for Vestkysten". Rapporten beskriver behovet for klimatilpasning vha. kystfodring. Dvs. en tilførsel af sand til Vestkysten pga. øget risiko for erosion.

På nuværende tidspunkt vedligeholdes Vestkysten årligt med en fodring på 2-3 mio. kubikmeter sand, men den nye undersøgelse vurderer, at fodringen frem til år 2100 skal forøges med 34-74 procent.

Kystdirektoratets nye udgivelse tager udgangspunkt i tre klimascenarier, to scenarier fra IPCC og et "4mm om året" scenarie, som er opstillet af Kystdirektoratet selv ud fra en analyse af variationer i vandstanden ved Esbjerg siden 1972.

Rapporten kan yderligere konkludere, at selv uden klimaforandringerne ville behovet for fodring af Vestkysten også være til stede. Dette skyldes, at der udover klimaforandringernes påvirkning af erosionen, også forekommer en profilforstejling. Dvs.en erosion dybere i jorden, som der ikke hidtil har været taget hensyn til.

Kystdirektoratet skriver, at fodringsbehovet findes stigende og mod slutningen af århundredet accelererende. Det er derfor ikke nødvendigt at udføre tiltag med det samme, men fodringen skal ske løbende, ligesom regeringens klimatilpasningsstrategi foreskriver.

Kilde: Fiskeri Tidende, 26. februar 2009, side 17.