Del artikel Print
Undersøgelse af svenske kommuners klimatilpasning

Undersøgelse af svenske kommuners klimatilpasning

Sveriges Kommuner og Landsting har foretaget en rundspørge hos Sveriges kommuner, om hvordan de forholder sig til klimatilpasning.

I Sverige har kommunerne planmonopol og derfor også et hovedansvar, når det gælder at tilpasse samfundet til fremtidens ændrede klima. Derfor har den svenske pendant til Kommunernes Landsforening (KL) foretaget en undersøgelse af, hvordan kommunerne forholder sig til klimaspørgsmålet.

Rundspørgen viser, at de svenske kommuner i høj grad er bevidste om udfordringen ved klimaforandringerne i forhold til den fysiske planlægning og allerede arbejder med klimatilpasning både i den overordnede planlægning og detailplanlægningen. Desuden viser undersøgelsen, at kommunerne efterspørger et bedre planlægningsgrundlag og -værktøjer fra de statslige myndigheder, fx i forhold til at kunne planlægge imod øgede oversvømmelser.

Undersøgelsen slog bl.a. fast at,

  • Ni ud af ti kommuner arbejder med klimatilpasning i den fysiske planlægning - både overordnet og detailplanlægning
  • Hver fjerde kommune svarer, at de i høj udstrækning arbejder med at tilpasse samfundet til et ændret klima inden for rammerne af den fysiske planlægning
  • Syv ud af ti kommuner arbejder med implementering af klimatilpasning i retningslinjer for byggeriet
  • Kun en af fem kommuner siger, at de har det meste af det planlægningsmæssige grundlag for at skabe lokale klimascenarier
  • Ca. halvdelen af kommunerne siger at de har meget lidt eller intet af det planlægningsmæssige grundlag om oversvømmelsesrisiko, de behøver i planlægningen
  • Der er en stor efterspørgsel på planlægningsmæssige værktøj, der skal kunne hjælpe kommunerne med at analysere klimascenarierne, der ikke er tilstrækkeligt detaljerede for at kunne tage klimatilpassede beslutninger.

 
Kilde: Artikel fra Sveriges Kommuner och Landsting.