Del artikel Print
Forsikring på Portalen

Forsikring på Portalen

Videncenter for Klimatilpasning har i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsministeriet og brancheorganisationen Forsikring & Pension fået udarbejdet et helt nyt og selvstændigt tema om forsikringsmæssige aspekter af klimatilpasningen

Det nye forsikringsafsnit er opbygget efter samme skabelon som de øvrige temaer og indeholder følgende hovedindgange:
 

  • Storm
  • Stormflod
  • Snestorm
  • Voldsomt tøbrud
  • Voldsomt skybrud
  • Lynnedslag og
  • Tørke 

 
De nye sider indeholder væsentlig information af betydning for behandling og erstatning efter skader forårsaget af de nævnte hændelser. Det er intentionen, at forsikringsafsnittet udbygges i takt med, at der kommer mere viden på området. I første omgang fokuseres på forarbejdet til den nye stormflodsordning. Senere vil andre temaer, gode eksempler, svar på hyppige spørgsmål og nyheder belyse emnet fra forskellige vinkler. I første omgang lægges hovedvinklen på borgernes behov for viden på området.