Del artikel Print
Kort over fremtidens klima i Hørsholm

Kort over fremtidens klima i Hørsholm

Et sårbarhedskort over klimaforandringernes konsekvenser i Hørsholm Kommune viser, hvor kommunen har behov for klimatilpasning.

Hørsholm Kommune har fået udarbejdet et sårbarhedskort, der illustrerer prognoser for hele kommunen over konsekvenser af fremtidens klimaændringer, skriver Frederiksborg Amts Avis. Kortene er udarbejdet ud fra en række modelberegninger af forskellige parametre som fx. havvandstigning, kloakkernes dimensionering og jordens evne til at absorbere vand. Kortet giver Hørsholm Kommune nogle bud på, hvordan fremtiden vil se ud for kommunen i forskellige scenarier.

Kortene viser, at kommunens kloaksystem i store dele af kommunen har kapacitet nok til de øgede mængder nedbør, og endda i mange tilfælde vil kunne klare de såkaldte 100 års hændelser. Dog vil der i områder langs kysten være behov for tilpasningstiltag for at undgå oversvømmelser. Ifølge kortene vil klimaforandringerne ikke påvirke grundvandet tæt på terræn og et af Hørsholm Kommunes mål om, at nedbør, i tilfælde hvor det er muligt, skal nedsives lokalt og dermed ikke belaste kloaksystemerne unødigt, kan potentielt opfyldes.
 
Anders Borgen (K), formand for teknik-og miljøudvalget, siger til Frederiksborg Amts Avis, at kommunen i de følgende år vil foretage flere detaljerede analyser, så der kan udarbejdes konkrete handlingsplaner for klimatilpasning i Hørsholm Kommune. Kommunen vil lægge vægt på at inddrage flere af de aktuelle aktører i processerne for at få alle tiltag koordineret. 
  
Kilde: Frederiksborg Amts Avis den 19. december 2009, Hillerød, side 6.