Del artikel Print
Industriområde i Ikast sikres mod monster-regn

Industriområde i Ikast sikres mod monster-regn

Ikast-Brande Kommuner erkender klimaforandringernes omfordeling af nedbøren og forbereder sig på de flere kraftigere regnskyl i fremtiden

Ikast-Brande Kommune går i 2010 i gang med et større klimatilpasningsprojekt af et industriområde i Ikast, som skal sikre området mod fremtidige oversvømmelser, skriver Herning Folkeblad.

Klimaforandringerne vil medføre flere kraftige nedbørshændelser, som mange af landets kommuner ikke har kloakkapacitet til at håndtere. I stedet for at gå til de gængse metoder med at udbygge kloaksystemerne, går Ikast-Brande Kommune til alternative metoder og forsinker nedbøren gennem nye regnvandsbassiner. Denne metode er både billigere og bedre for naturen og miljøet skriver Herning Folkeblad.

I løbet af år 2010 opstarter kommunen et stort projekt med at anlægge kanaler og søer ved industriområdet mellem Jyllandsgade, Søndergårdsvej og motorvejen. Der skal etableres fire bassiner, som skal samle regnvandet, hvor to af dem vil fungere som en byport for folk, der kommer fra motorvejen. I de to bassiner skal der permanent være vand, mens der i de øvrige to kun skal være vand i efter behov for at forebygge oversvømmelser.

Ikast-Brande Kommune lægger stor vægt på, at fremtidssikringen af kommunen mod oversvømmelser skal være brugbar og æstetisk flot for borgerne i kommunen. Derfor vil dette nye projekt blive et parklignende rekreativt område med stier og broer over kanalerne. Første etape af projektet bliver etableringen af bassinerne, og de forventes at stå klar i løbet af år 2012. 

Kilde: Herning Folkeblad 18. december 2009, 1. sektion, side 13.