Del artikel Print
BLAST - Bringing Land And Sea Together

BLAST - Bringing Land And Sea Together

Internationalt forskningsprojekt, der har til formål at forbedre datagrundlaget for den integrerede kystzoneforvaltning og -planlægning med øje for klimaændringernes udfordringer.

Baggrunden for BLAST-projektet er, at kortgrundlaget for land og hav er lavet med forskellige formål og derfor også er svære at benytte i sammenhæng i tilfælde, der kræver det. Derfor er der behov for en harmonisering af data af land og hav, samt på tværs af landegrænser.

BLAST-projektet består af fire delprojekter:

1. "Land and Sea Model". Der skal skabes et digitalt base-kort over Nordsøen, der skal være til gavn for planlægning af havområder, miljøbeskyttelse, socio-økokonomisk udvikling og risikovurdering

2. "Navigating in the North Sea". Der bl.a. skal laves en internetbasered data-portal med information om havne i Nordsøområdet til brug for skibsfarten. Herudover skal der laves en række demonstrationsforsøg, bla. en 3D havnemodel over en havn i Nordsøområdet.

3. "Maritime Traffic Harmonization". En række tiltag skal sikre en mere effektiv planlægningen af skibsfarten.

4. "Climate Change in the Coastal Zone". Der skal laves instrumenter for planlæggere og beslutningstagere, der kan forbedre den langsigtede planlægning af kystzonen i lyset af klimaforandringerne.

BLAST er et projekt under EU's Interreg Nordsøprogram og har deltagelse af en række myndigheder, forskningsinstitutioner og private virksomheder i Nordsølandene.

Rapport om klimascenarier for fremtidens havvandstand
Kystdirektoratet har udgivet en rapport, som viser hvilke klimascenarier landene omkring Nordsøen anvender for hvor meget det kan forventes at vandstanden i havene stiger i fremtiden, som følge af klimaforandringerne.