Del artikel Print
Klimaændringer og fiskebestanden i Østersøen

Klimaændringer og fiskebestanden i Østersøen

En netop afholdt forskerskole i Nexø på Bornholm satte fokus på, hvilke konsekvenser klimaændringerne får på det marine økosystem og hvilke udfordringer det giver forvaltningen. Det skriver Bornholms Tidende

Lavere saltholdighed og varmere havtemperaturer får direkte indflydelse på, hvilke arter der i fremtiden kommer til at trives i Østersøen. Torsken, som er vigtig for det bornholmske fiskeri, er en af de arter, der vil få det sværere.

«Den østlige Østersø er allerede stresset af for lavt saltindhold, og det gør det endnu sværere for torsken at formere sig,» siger Brian MacKenzie fra DTU Aqua.

Brian MacKenzie var en af arrangørerne bag forskerskolen, der har undervist phd.-studerende fra 20 forskellige lande om Østersøens særlige økosystem, dynamik og fiskebestande af erfarne havforskere, oceanografer og fiskeriforskere fra Danmark, Tyskland, Finland og Sverige. På skolen blev der set på klimaforandringer, og hvordan livet vil se ud i Østersøen om 20, 40, 100 år.

Den viden, som de studerende får om klimaændringernes påvirkning af Østersøen, kan konkret benyttes indenfor forvaltningen af området. De studerende har bl.a. undersøgt forvaltningsstrategien i forbindelse med situationer med iltmangel og algeopblomstring:

«Disse ting skulle der gerne blive færre af i fremtiden, men det vigtigste er sammenspillet mellem klimaforandringerne og forskellige andre menneskelige påvirkninger. Her er en meget tæt kobling,» fastslår Brian MacKenzie.

I forbindelse med kurset, har de studerende besøgt lakseklækkeriet på Nexø Havn, hvor DTU Aqua udvikler metoder til udsættelse af torskelarve, der skal forøge Østersøens bestand. Klækkeriet har opbygget en bestand af stamfisk, der producerer levedygtige torskelarver til udsættelse. I alt er 10 millioner larver blevet udsat som led i forsøget. Ifølge DTU Aqua, ville et realistisk program kunne forøge Østersøens torskebestand med 10 %, svarende til 17 mio. fisk. I givet fald, ville der skulle udsættes 500 mio. torskelarver om året.

Arrangørerne til forskerskolen var, foruden DTU Aqua, Gøteborg Universitet og Baltex Secretariat i Tyskland.

Kilde: Bornholms Tidende 7. august, side 10