Del artikel Print
Femernbroen skal sikres mod fremtidens klima

Femernbroen skal sikres mod fremtidens klima

10 af FNs klimaeksperter kommer til konference i København, for at diskutere hvordan Femerforbindelsen kan sikres mod fremtidens klima.

Tidsskriftet Ingeniøren annoncerer, at i maj måned kommer ti af FNs klimapanels eksperter til København for at hjælpe Femern Bælt med at sikre broforbindelsen mod ændret vejr som følge af klimaforandringer.

Konference

FNs klimaeksperter skal dele viden om klimaforandringer, der vil påvirke designet og planlægningen af forbindelsen. Konferencen er arrangeret af den dansk-tyske projektgruppe, Femern Bælt, i samarbjede med DMI og Risø.

»Det bliver en form for klimakonference, målrettet mod at give os de bedste råd til, hvilke klimascenarier vi skal tage højde for i forbindelse med byggeriet af Femernforbindelsen,« siger Anders Jensen, miljøchef i Femern Bælt.

På konferencen skal den nyeste viden inden for vejrforhold diskuteres og miljøfolkene, der er involverede i projektet, efterspørger informationer om, hvad en eventuel broforbindelse skal kunne modstå af storme og høje vandstande 100-150 år ude i fremtiden.

Femernbroen vil komme til at ligge nord-syd i modsætning til Storebæltsbroen og Øresundsbroen. Den primære vindretning i Danmark er fra vest, og med kraftigere storme kan man risikere mange dage med en lukket bro, hvis disse vejrforhold ikke indtænkes fra starten.

Højere diger
Ligeledes tales der om at bygge digerne omkring tilkørselsramperne højere. I den forbindelse udtaler Jens Hesselbjerg Christensen, forskningschef i Danmarks Klimacenter ved DMI »Det duer jo ikke, at motorvejen står under vand om 100 år, fordi der er forhøjet vandstand. Det er den slags scenarier, vi skal prøve at kigge frem mod, og der har vi brug for den bedst mulige ekspertise på området«.

Deltagere
Konferencen forventes at have 30-40 deltagere bestående af de ti klimaeksperter fra FN's klimapanel (IPCC) og brodesignere, meteorologer og miljøkonsulenter fra Femern Bælt, Deutcher Wetterdienst samt DMI .


Kilde: Ingeniøren den 3. april 2009, 1. sektion, side 10/11.