Del artikel Print
Klimaforandringerne rammer forsikringskunder

Klimaforandringerne rammer forsikringskunder

Forsikringsbranchen forudser markant stigende udgifter som følge af flere ekstreme regnskyl. Dette betyder forhøjede præmier, som skal tilpasses den enkelte kundes geografiske risiko.

Ekstreme regnskyl bliver hyppigere i fremtidens danske klima. Det vil skabe flere oversvømmelser, end vi ser i dag. Ingeniørfirmaet Cowi har således beregnet, at de største regnskyl i Danmark er blevet op mod 25 procent kraftigere i løbet af de seneste 20 år. En udvikling, man forventer, vil accelerere inden for de næste fem-ti år. Dette vil ifølge projektleder i Cowi Arne Bent Hasling give store problemer for de danske kloakker, skriver Berlinske Tidende. Arne Bent Hasling udtaler:

»De danske kloakker er ikke lavet til at håndtere de meget kraftige regnskyl, der hidtil har været sjældne. Og alene i København ville det koste mellem 5 og 15 milliarder kroner at ruste kloakkerne til de nye forhold. Derfor vil vi se flere skader - og det kan hurtigt løbe op i milliardudgifter, som i første omgang forsikringsselskaberne har udsigt til at bære - men på langt sigt vil det jo belaste samfundsøkonomien,« siger Arne Bent Hasling.

Forsikringsselskaberne hæver præmierne
Forsikringsselskaberne har allerede mærket de øgede udgifter til klima-relaterede skader, og branchen sidder derfor i disse år og beregner, hvor meget klimaforandringerne vil påvirke deres skadesudbetaling. En stigning i præmierne kan ikke undgås.

»Det er absolut nødvendigt, at alle - det gælder også forsikringsselskaberne - overvejer tilpasning til de nye forhold. Og det bør nok hverken vente fem eller ti år. Det er dog ikke sådan, at vi forventer kæmpe stigninger i præmierne. Men vi er nødt til at tilpasse os effekterne af klimaforandringerne. Og det er blandt andet, at vi langt hyppigere vil se ekstreme regnskyl, hvor kloakkerne bliver oversvømmet med efterfølgende skader på kældre og indbo,« siger Claus Tønnesen, vicedirektør i brancheorganisationen Forsikring & Pension.

TrygVesta er et af de selskaber, som allerede har taget konsekvensen af de stigende udgifter til klimaskader: »Vi har ændret vores dækning ved skybrud, så den nu dækker bredere, men mod en højere præmie,« siger Lars Bonde, koncerndirektør i TrygVesta.

Behov for tilpasning
Lektor Karsten Arnberg-Nielsen ved Institut for Vand og Miljøteknologi, DTU kan godt forstå, at forsikringsselskaberne tager forandringerne alvorligt. »Selvfølgelig bliver det værre på grund af klimaforandringerne. Så det er primært et spørgsmål om, hvordan vi håndterer udviklingen.

Jeg kan godt forstå, at forsikringsbranchen tager det meget alvorligt, for prognoserne viser, at det er en til to procent af den danske bygningsmasse, der bliver berørt af øget forekomst af skybrud. Hertil kommer øget risiko for oversvømmelser fra grundvand, overfladevand og havet, men der er stadig tale om en ret lille del af bygningsmassen i Danmark, der berøres. Det er derfor ikke en katastrofe, men det har dog alvorlig økonomisk og samfundsmæssig betydning,« siger Karsten Arnberg-Nielsen.

For forsikringsbranchen er skrækscenariet, at det på et tidspunkt bliver nødvendigt at sige nej til kunder med nybyggeri i områder, hvor klimaforandringerne medfører for mange skader:

»Det er slet ikke til diskussion lige nu, at der er områder, man ikke vil forsikre. Men vi er da bevidste om risikoen for at ende der, hvilket vi bestemt helst vil undgå. Men derfor er det også nu, vi skal løfte opgaven og foretage de nødvendige klimatilpasninger - og det kan vi kun i samarbejde med myndighederne,« siger Claus Tønnesen fra Forsikring & Pension.

Kilde: Berlingske Tidende  2. april 2009, business, side 14