Del artikel Print
Hedensted vil tilpasse sig klimaforandringerne

Hedensted vil tilpasse sig klimaforandringerne

Hedensted Kommune er i fuld gang med at udarbejde en handlingsplan for klimatilpasning i kommunen. Blandt andet skal nybyggeri forbydes i særligt udsatte områder.

Et enigt byråd i Hedensted Kommune har valgt at satse på en omfattende klimatilpasningsstrategi, skriver Berlingske Tidende. Strategien betyder bl.a., at nybyggeri forbydes i de mest udsatte områder.

«Vi har fået lavet en grundig analyse af, hvilke områder i kommunen der er mest udsat for klimaforandringer. Den analyse viser, at der er nogle områder, der med meget stor sandsynlighed vil blive ramt af oversvømmelser, når vi når frem til år 2050 eller år 2100. Derfor vil vi fremover ikke give byggetilladelser i de områder. Selvfølgelig er det ærgerligt for de berørte grundejere, men vi vil hellere forebygge nu end skulle have massive problemer i fremtiden,« siger Jørgen Juhl Nielsen ( A), borgmester i Hedensted Kommune. 

Hedensteds strategi for klimatilpasning omfatter både forebyggelse og erkendelse af, at nogle konsekvenser af klimaforandringerne skal have lov til at udfolde sig: »For kommunen handler det i høj grad om at diskutere, hvor vi skal sikre i fremtiden, og hvor vi skal give naturen lov til at forandre sig. Vi prøver at have et holistisk syn på det, så vi ikke kun taler sikring, men faktisk også erkender, at nogle forandringer bliver vi nødt til at leve med,« siger Niels Rauff, skov- og landskabsplanlægger i Hedensted Kommune.

Kommunen er på den sikre side, hvad angår valg af fremtidens klimascenarier, understreger Niels Rauff: »Blandt andet ved udviklingen af nye byområder tilpasser vi os efter et scenario, der er værre end det værste scenario, regeringen har forudset. Samtidig tænker vi vores klimatilpasningsstrategi ind i vores miljøplanlægning. Det nytter jo ikke noget, at vi laver en række miljøtiltag nu, der så om få år ingen effekt har, fordi klimaforandringerne har ændret forholdene.«

Klimatilpasningsstrategien skal skrives ind i den kommende kommunalplan, der arbejdes på i kommunen. Strategien er endnu ikke færdiggjort og har derfor ikke været til høring hos borgerne.

Kilde: Berlingske Tidende 8. april  2009, business, side 9