Del artikel Print
Vejret og helbredet under pres

Vejret og helbredet under pres

Forebyggelse og klimatilpasning går hånd i hånd, når fremtidens klimaudfordringer skal håndteres i den danske sundhedssektor.

Thomas Bjergs artikel, "Klimaet udfordrer folkesundheden", er en af flere artikler om klimaforandringernes indflydelse på folkesundheden, som blev udgivet i et tillæg til Ugeskrift for læger nr. 38. Af artiklen fremgår det, at et varmere og mere ekstremt klima kan udløse alvorlige helbredsrisici i form af flere allergiske reaktioner, maveinfektioner, og en nye række tropesygdomme som bl.a. kan dukke op med varmere havvand.

Det stigende antal hedebølger vil udløse flere dødsfald, hvis vi ikke gør noget, og det varmere klima vil generelt give langt bedre vækstvilkår for bakterier med flere smitsomme sygdomme til følge. Som følge af mildere vintre vil pollenmængderne fra de planter, som udløser allergiske reaktioner, blive markant større og pollensæsoner vare længere. Det vil betyde at antallet af personer, der udvikler pollenallergi, vil kunne stige, ligesom symptomerne kan forværres.

Derudover lægger mere ekstremt vejr ekstra pres på befolkninger i lande med høj befolkningstilvækst, lav økonomisk vækst og hurtig nedbrydning af miljøet. Det kan øge risikoen for migrationer, som på længere sigt kan medføre en række indirekte sundhedsrisici.