Del artikel Print
Klimamodeller underestimerer ekstrem nedbør

Klimamodeller underestimerer ekstrem nedbør

Et nyt hollandsk studie viser, at hidtidige forudsigelser baseret på selv de bedste regionale klimamodeller ikke har formået at fange den forventede fremtidige udvikling i ekstremnedbør.

Forskerne har kigget på den stigende intensitet i 1-timesnedbøren og fundet en hidtil ukendt tærskel, som overskrides når temperaturen stiger over 12 grader C - dvs i sommerhalvåret på vore breddegrader. 

Forskerne finder til deres overraskelse, at over denne tærskel vokser 1-times nedbøren for de mest ekstreme hændelser med ca. 14 % for hver grad det bliver varmere. Ud fra gældende teori skulle ekstremnedbøren blot øges med 7 % for hver grad.

I relation til den danske klimatilpasningsstrategi er dette desværre dårlige nyheder. Hvis ikke stigningen i sommertemperaturen kan begrænses til mindre end 2 grader, så kan det forventes at ekstremnedbøren bliver mere end 30 % voldsommere end i dag.

Kilde: Lenderik, G & van Meijgaard, E.: Increase in hourly precipitation extremes beyond expectations from temperature changes, Nature Geoscience Vol. 1 August 2008