Task Force for Klimatilpasning stiller skarpt på borgernes rolle i klimatilpasningen
Nyhedsbrev | 20-08-2012
Del artikel Print
Task Force for Klimatilpasning stiller skarpt på borgernes rolle i klimatilpasningen
Værktøjet BoligWizard og nyt vejledningsmateriale om lokal afledning af regnvand skal hjælpe borgerne med at klimasikre vores byer.

Borgerne spiller en vigtig rolle i klimatilpasningsindsatsen. Hvis problemerne skal løses uden svimlende udgifter til nye regnvandskloakker, skal husejere også på banen. Samtidig kan simple løsninger i og uden for huset være med til at undgå tab af værdier ved ekstremvejr.

Lokal Afledning af Regnvand (LAR) er en metode, hvor overskydende regnvand håndteres tæt ved kilden. Det kan være gennem forsinkelse af vandet og senere nedsivning i jorden, gennem fordampning, udledning til arealer hvor vandet gør mindre skade, eller ved at lede vandet til kanaler eller bassiner, hvor de gavner oplevelsen af byen og samtidig skaber rekreativ værdi.


haveløsning443kingo

LAR er en del af løsningen på de øgede nedbørsmængder og har allerede gjort sit indtog i nybyggerier, som i stigende grad har grønne tage og kanaler med regnvand til at gavne oplevelsen af byen. På klimatilpasning.dk findes nu et nyt LAR-afsnit, som beskriver, hvordan man selv kan etablere LAR-løsninger i haven og få afkoblet en del af de befæstede arealer fra de trængte kloakker.

Se det nye LAR-afsnit her.

Nyt værktøj: BoligWizard
BoligWizard giver husejere en interaktiv guide til klimatilpasning af deres hus i forhold til problemer med ekstremnedbør. Små forbedringer, som et lille fald i græsplænen et strategisk sted, eller vedligeholdelse af tagrender, kan i nogle tilfælde være nok til, at kælderen og havestuen forbliver tørre, og at regnvandet bliver ledt væk fra huset.

Boligwizard

Med BoligWizard kan du som borger og boligejer således finde inspiration til at være mere opmærksom på problemer med ekstremregn, før du oplever en ubehagelig episode med oversvømmelse. Der kan være en stor økonomisk gevinst at hente, for det er ofte langt smartere at forebygge frem for at rydde op og udbedre skader efter en oversvømmelse.
 
 
 
Task Force for Klimatilpasning har også udviklet en ErhvervsWizard, som skal hjælpe virksomheder med at sikre deres domiciler og produktionslokaler mod ekstremvejr. Værktøjet lanceres i nærmeste fremtid.

Kommunekort
Med portalens kommunekort samles information om kommunernes arbejde med klimatilpasning ét sted. Ideen med kortet er at erfaringer skal kunne udveksles og inspiration søges. Kortet er, efter en periode med tekniske problemer, igen oppe at køre og vi opfordrer alle kommuner til at indsende information om arbejdet med klimatilpasning i kommunen. 

Kommunesidehoved_3

Rejseholdet er i fuld gang med kommunebesøg over hele landet. I løbet af kort vil du kunne finde det første vejledningsmateriale her på portalen.

Flere eksempler på klimatilpasning
Klimatilpasning.dk har fået en række nye eksempler på klimatilpasning i Danmark. Læs de nye cases i nedenstående links.

   

Task Force for Klimatilpasning
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53,
2100 København Ø

Tlf.: 72 54 30 00