Nyhedsbrev
Nyhedsbrev | 05-11-2013
Del artikel Print
Nyhedsbrev
Klimatilpasning.dk er blevet opdateret med en masse spændende nyt indhold.

 

Teknologiske løsninger på klimatilpasning.dk offentliggøres den 6. december

Klimatilpasning.dk udvides i december måned med en ny sektion om klimatilpasningsteknologi. Når kommunerne skal i gang med at implementere klimatilpasningsplanerne, bliver der efterspørgsel på både velkendte og nye effektive teknologier og metoder. 

 

COLOURBOXTeknologi 6Beskåret

 

Den nye teknologifane bliver Danmarks første samlede katalog over teknologier og metoder i forbindelse med blandt andet skybrud og havspejlsstigninger. Kataloget offentliggøres på en konference den 6. december i Industriens Hus. På konferencen kan deltagerne samtidig få en rundvisning i Dansk Industris avancerede klimatilpasningsløsninger, besøge Danmarks udstillingsvindue for teknologi til verden, House of Green,og speed-date med leverandører og producenter af teknologi. Sæt kryds i kalenderen og hold øje med klimatilpasning.dk, hvor det endelige program bliver lagt ud inden for kort tid.

 

Nye oversvømmelseskort

Du kan nu se, om dit hus er i risiko for at blive oversvømmet med de nye GIS oversvømmelseskort. Private virksomheder og borgere kan downloade kort, som viser modeller over, hvor vandet lægger sig i landskabet ved skybrud og stormflod.

 

kort_klimakogebog.jpg

 

Modellen er udarbejdet i et partnerskab mellem Miljøministeriet og Forsikring & Pension. Se kortene her.

 

BoligWizard udvidet 

BoligWizard er blevet udvidet med ny værdifuld information for dig, der skal i gang med at klimatilpasse din bolig. Se hvordan du kan gøre dig klar til fremtidens mere ekstreme vejr, om det så gælder sol og blæst, sne og storm eller regn og oversvømmelse. BoligWizard giver dig gode tips og tricks fra top til bund.

 

Bolig Wizard Beskåret

 

 

 

Opdaterede sektorsider om fisk og fugle

Se hvilke fisk der forsvinder fra de danske farvande i takt med klimaforandringerne, og se hvilke nye der kommer til. Temperaturstigninger betyder, at vi skal vænne os til nye arter ikke alene i vores farvande, men også på vores spisebord. Natursektorsiden er også blevet udvidet med en ny oversigt over fuglearter, der kommer til sydfra. Se de nye sider om fisk og fugle  her og her.

 

Task Force for Klimatilpasning har besøgt 3/4 af landets kommuner

Naturstyrelsens rejsehold for klimatilpasning har nu givet vejledning i klimatilpasning i 3/4 af landets kommuner. Rejseholdet er sat i verden for at vejlede kommunerne i arbejdet med at udarbejde klimatilpasningsplaner.

 

Gratis klimatjek af din bolig 

Miljøministeriets borgerkampagne for klimatilpasning sluttede i sommer. Kampagnens tilbud om et gratis klimatilpasningstjek til boligejerne er en succes, så alle de involverede brancheorganisationer fortsætter med tilbuddet på egen hånd. Du kan derfor fortsat få et gratis tjek af din bolig. Læs om det gratis klimatilpasningstjek  her.

 

Flere eksempler på klimatilpasning

Klimatilpasning.dk har fået en række nye eksempler på klimatilpasning i Danmark. Se nogle af de nyeste cases i nedenstående links. 

   
Task Force for Klimatilpasning
Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Haraldsgade 53,
2100 København Ø

Tlf.: 72 54 30 00
klimatilpasning@mst.dk