Del artikel Print
Workshop om anvendelse af klimascenarier

Workshop om anvendelse af klimascenarier

Klimaændringerne får konsekvenser for kommunernes planlægning. Men hvilke klimaændringer er der tale om, og hvordan kan klimascenarier benyttes som beslutningsgrundlag?

 

For at sætte fokus på blandt andet disse spørgsmål afholder DMI to workshops om anvendelsen af klimascenarier rettet specielt mod kommuner og rådgivere. De to workshops finder sted henholdsvis onsdag den 25. november og mandag den 7. december kl. 13-16.30 på Danmarks Meteorologiske Institut, Lyngbyvej 100, 2100 København Ø.

Begge workshops tager udgangspunkt i tre oplæg, hvor blandt andet DHI og Københavns Kommune vil præsentere konkrete eksempler på, hvorledes klimascenarier kan anvendes i den fremtidige planlægning. Forskere fra Danmarks Klimacenter, DMI, vil desuden give et overblik det nuværende datagrundlag, som det eksempelvis forefindes på klimatilpasning.dk. Både styrker og svagheder ved DMIs data vil blive præsenteret. Endelig vil deltagerne få lejlighed til at fremføre deres egne vidensbehov - nuværende såvel som fremtidige - som del af en dialogrunde med eksperterne.

Hver af de to workshops vil have plads til ca. 60 deltagere. Det er gratis at deltage, og tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet hos Søren Henriksen, LOADEMAIL[sh]DOMAIN[dmi.dk], telefon 39 15 74 79.