Del artikel Print
Webinar om oversvømmelses-risiko vurdering

Webinar om oversvømmelses-risiko vurdering

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet inviterer til tredje webinar med fokus på byer og havstigninger

Dette webinar fokuserer på ny data og metoder. Sidst præsenteres internationale cases til inspiration for eventuelle tilpasningsløsninger.


Førende forsker Jeroen Aerts introducererer den nyeste globale data om blandt andet stormflodsniverauer og kystinfrastruktur. Efterfølgende tager webinaret fat på, hvordan oversvømmelserisikoer for kyster kan simuleres nu og i en fremtid med klimaforandringer. Hertil belyses forskellige tilpasningsmetoder, der kan styrke beslutningstagere i at handle under uvished.