Del artikel Print
Nye regler om forsyningernes håndtering af tag- og overfladevandColourbox

Nye regler om forsyningernes håndtering af tag- og overfladevand

Deltag i Hortens webinar om de nye regler, der trådte i kraft fra den 1. januar 2021

Webinartet kommer blandt andet ind på:

  • De nye regler om spildevandsselskabernes håndtering af tag- og overfaldevand
  • Forsyningssekretariatets vejledning til de nye regler, herunder overgangsreglerne 
  • Samarbejder om klimatilpasning
  • Kommunernes rolle som klimamyndighed 
  • Klimatilpasning i veje og vandløb 
  • Erfaringer med klimatilpasningstiltag

 

Webinaret er især for dem, som arbejder med klimatilpasningsprojekter hos rådgivere, kommuner og i spildevandsselskaber