Del artikel Print
Indtænkning af klimaudfordringen i den fysiske planlægningColourbox

Indtænkning af klimaudfordringen i den fysiske planlægning

Der sættes fokus på problematikker om bl.a. vandet i byerne og arealanvendelse

For at kunne nå klimamålene i 2030 og 2050 er det nødvendigt at indtænke klimaforandringerne i den fysiske planlægning, der former arealanvendelse, indretningen af vores byer, byudvikling og hvordan vi blandt andet kan håndtere de stigende vandmængder i byerne. For at inspirere debatten er tre by- og planfaglige eksperter inviteret til at holde oplæg:

 

1. ’Regional planlægning og klimadagsordenen’ af Lars Autrup, direktør Arkitektforeningen

 

2. ’Byerne vokser – hvordan kan de planlægges, så vi samtidig reducerer CO2-udledningerne?’ af Svend Erik Rolandsen, partner og byplanlægger, Grandville

 

3. ’Vandet i Vejle – fra trussel til potentiale’ af Lisbet Wolters, stadsarkitekt, Vejle kommune

 

Seneste tilmelding er den 25. februar 2021.
Arrangementet afholdes af Concito i samarbejde med Arkitektforeningen

 

Kilde: Concito