Del RSS RSS Print
Konference: Vejen og vandet

Konference: Vejen og vandet

18-01-2011
Transportøkonomisk forening (TØF) afholder d. 18. januar i samarbejde med asfaltindustrien, konferencen: Vejen og vandet - Vejinfrastrukturens sårbarhed ifht. klimaforandringer

 

Konferencen vil beskæftige sig med de skader, klimaforandringerne i stigende grad påfører vejinfrastrukturen. Der vil være fokus på vejinfrastrukturens robusthed og driftsikkerhed overfor klimapåvirkningerne, samt hvilke skader vi kan forvente i fremtiden.

Desuden vil konferencen omhandle, hvilke muligheder der er for klimatilpasning af vejinfrastrukturen og om hvorvidt stat og kommuner er forberedte. Til sidst vil eventuelle finansieringsmuligheder også blive drøftet.

Konferencen starter kl. 9.30 hos Ernst & Young, Gyngemose parkvej 50, 2860 Søborg.

For yderligere information, tilmelding og program følg linket til højre.
 

Eksterne links