Del artikel Print
Konference om globale udfordringer i København

Konference om globale udfordringer i København

Yale, Cambridge, Oxford, Tokyo og Københavns Universitet står alle bag næste års store internationale kongres om globale udfordringer og bæredygtige løsninger. 'The IARU Sustainability Science Congress' vil bryde med snævre videnskabelige miljøer og kickstarte et bredt samarbejde om samfundsrelevante løsninger på verdens store udfordringer – også i samarbejde med erhvervsliv og politiske beslutningstagere.

Med udgangspunkt i at klima, økonomi, teknologi og mennesker hænger uløseligt sammen, vil kongressen byde på 15 tematiserede sessioner med emner så forskellige som biomasse, fødevaresikkerhed, geoingineering, sundhed og uddannelse. Emnerne vil bringe eksperter og beslutningstagere med vidt forskellige baggrunde sammen og fokusere på fælles løsninger.

 

Professor Katherine Richardson, leder af Københavns Universitets Sustainability Science Center og den videnskabelige styregruppe bag kongressen, fortæller:

 

"De fleste videnskabelige kongresser tiltrækker kun deltagere fra et lille antal discipliner. En kongres som denne repræsenterer et paradigmeskifte i forskningsverdenen, hvor vi har muligheden for at samle vores faglige miljøer. Det sker netop nu, fordi der er et klart samfundsmæssigt behov for bæredygtige løsninger til globale udfordringer, og de kræver en holistisk tilgang hos forskningsverdenen."

 

Kongressen skal stimulere det videnskabelige miljø til at slå murerne ned mellem de faglige discipliner og arbejde sammen for helhedsorienterede løsninger - i samarbejde med alle, der har en faglig interesse i at bidrage.

 

Kongressen foregår den 22.-24. oktober 2014 og afholdes på Radisson Blu Falconer på Frederiksberg. Der er åbnet for tilmelding.