Del artikel Print
Konference om sekundavand

Konference om sekundavand

Naturstyrelsen inviterer til konference om sekundavand

Naturstyrelsen inviterer til konference om brug af sekundavand den 26. november 2014, hvor der sættes fokus på, hvilke muligheder der er for at øge genbrug af vand som erstatning for drikkevand i Danmark.

 

Hvorfor skal vi bruge mere sekundavand i Danmark?

 

  • For at lette presset på det rene grundvand.
  • For at give forbrugerne en reel mulighed for at spare på vandet og klimatilpasse på én gang.
  • For at tilgodese behovet for nye og innovative vandløsninger i en verden med stigende bybefolkning.

 

Hvad får du ud af at deltage i konferencen?

 

  • Eksempler på forskellige typer sekundavandsanlæg i fx boligforeninger, byområder, hos forsyninger og mellem myndighed/ industri.
  • Præsentation af de barrierer, der opleves ude hos brugerne og forslag til, hvordan de kan håndteres.
  • Et bud på hvordan Naturstyrelsen vil sætte fokus på formidling om sekundavand.
    Se sekundavandsløsninger hos Rambøll ved en guidet rundvisning.
  • Dialog om specifikke udfordringer fx i forhold til regulering, økonomi, sundhed, teknologi. mv.

 

Tid og sted
Konferencen afholdes onsdag den 26. november kl. 9.30-15.00 hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S.

Det endelige program udsendes senest i primo november. Tilmelding til Annette Raben, Rambøll, på anr@ramboll.dk. Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet og sidste frist for tilmelding er den 17. november 2014.