Del artikel Print
Møde om sygdomsrisiko ved oversvømmelser

Møde om sygdomsrisiko ved oversvømmelser

Den 5. oktober inviterer Ingeniørforeningen til møde om de sygdomsrisici, som opstår ved oversvømmelser.

Når kraftige skybrud fører til oversvømmelser, hvor regnvand blandes med urenset spildevand fra kloakken, kan det give sygdomsepidemier.

 

I forbindelse med skybrudssikring kan der spares mange penge ved for eksempel at udnytte grønne områder til midlertidig opbevaring af vand. Men her er det vigtigt at tage de nødvendige foranstaltninger, fordi man ellers risikerer at skabe forøget sygdomsrisiko med skybrudsikringen.

 

Mødet giver en status for viden om sygdomsrisiko i forbindelse med oversvømmelser og overløb, for konsekvenser og muligheder i forbindelse med skybrudssikring og for myndighedernes holdning.

 

Program
13.00  – 13.10 Velkomst: Ole Mark, DHI.

13.10  – 13.45: Health risks resulting from exposure to urban flooding after extreme rainfall. Dr. Ir. Heleen de Man, Advisor at Sanitas Water, The Netherlands.

13.45 – 14.10: Oversvømmelser og sundhed i dansk perspektiv og Sundhedsstyrelsens råd ved oversvømmelser med spildevandholdigt vand, afdelingslæge Lis Keiding, Sundhedsstyrelsen.

14.10 – 14.45 Hvordan takler vi i dag den sundhedsmæssige risiko i forbindelse med oversvømmelser, overløb og skybrudsplanlægning? Jes Clauson-Kaas, HOFOR.

Pause snack og snak

15.15 – 15.45 Risikofaktorer i spildevand og sygdomsrisiko ved oversvømmelser. Hans-Jørgen Albrechtsen, DTU Miljø.

15.45 – 16.20 Dynamisk modellering af sygdomsrisiko ved oversvømmelse nu og i fremtiden og muligheder for modellers anvendelse i forbindelse med skybrudssikring, Anders Erichsen, DHI.

16.20 – 16.50 Diskussioner og afsluttende bemærkninger, Ole Mark, DHI.

Arrangementet foregår i Ingeniørhuset i København.

 

Tilmeldingsfristen er d. 29. september og kan ske via linket til højre.