Del artikel Print
Markedsmodnings-fondens Klimatilpasnings-partnerskab inviterer til informationsmøde

Markedsmodnings-fondens Klimatilpasnings-partnerskab inviterer til informationsmøde

Markedsmodningsfondens Klimatilpasningspartnerskab ved Københavns og Tårnby kommuner samt HOFOR og Tårnby Forsyning inviterer interesserede og potentielle tilbudsgivere til informationsmøde. Mødet handler om det prækommercielle indkøb af udviklingen af nye løsninger på håndteringen af øgede mængder regnvand i tæt bebyggede områder med en høj befæstelsesgrad.

På mødet kan interesserede og potentielle tilbudsgivere få mere information om den overordnende problemstilling, som kommunerne og forsyningsselskaberne ønsker løst samt information og viden om udbudsmetoden prækommercielle indkøb (PCP). Der vil være mulighed for, at stille spørgsmål til den fremadrettede proces og til udbudsformen. Informationsmødet har ikke til formål at gennemgå materialet, men snarere at give indsigt i hvad der forventes af leverandører, der ønsker at deltage i projektet, og hvilke tanker der er gjort bag udformningen af PCP udbuddet.