Del artikel Print
LAR i Danmark

LAR i Danmark

Skov & Landskab inviterer i samarbejde med Teknologisk Institut til konferencen "LAR i Danmark - blå bølge for klimatilpasning af bølger"

 

Konferencens formål er at sætte skub i en dansk LAR-bølge, der kan fermme tilpasningen af danske byer til mere regn. LAR-bølgen skal gennemføres koordineret og med tilhørende dokumentation, videndeling og videreudvikling (LAR = lokal afledning af regnvand). Derved sikres de bedste løsninger, og kompetencerne bliver salgbare. På dagen præsenteres landets aktuelle LAR-aktiviteter. Der afsluttes med en netværksseance om samarbejdsmuligheder.

Konferencen foregår den 18. marts 2010 i Teknologisk Instituts lokaler i Taastrup. Deltagelse i arrangementet koster 1.500 kr. for abonnenter på Skov & Landskabs Videntjeneste eller medlemmer af svartjenesten på Rørcentret, Teknologisk Institut. For øvrige 1.900 kr.