Del artikel Print
Landmanden som vandforvalter

Landmanden som vandforvalter

"Landmanden som Vandforvalter" er et netværk, der lægger op til at ændre måden, vi håndterer vores klimaudfordringer på. Netværkets projektarbejde fokuserer på at skabe konkrete strategier, som matcher de lokale forhold.

Landmanden som vandforvalter


Oftere og oftere oplever vi skybrud, der er så kraftige, at store arealer bliver oversvømmet. Regnskyl er ikke et nyt fænomen i Danmark, men klimaforandringer har bevirket, at de sker stadigt hyppigere.


"Landmanden som Vandforvalter" er et netværk, der lægger op til at ændre måden, vi håndterer vores kli-maudfordringer på. Netværkets projektarbejde fokuserer på at skabe konkrete strategier, som matcher de lokale forhold. Det gøres bedst i et samspil mellem kommuner, landbruget og eksperter, hvor man bringer de forskellige aktørers viden i spil med henblik på at finde løsninger, der giver en win-win situation for alle involverede.
Landmanden skal tænke oversvømmelsesplanlægning som nyt forretningsområde - og byerne vil så kunne mindske risikoen for oversvømmelser og deraf genererede udgifter til erstatninger og genopretning.


Konferencen vil give forslag til, hvordan vi kan finde løsninger i et samspil der giver mening for alle lokale, regionale og nationale aktører.


Konferencen henvender sig primært til aktører vedr. det åbne land, herunder kommuner, regioner og staten, landbrugets interesseorganisationer, landbrugsrådgivningen og faglige eksperter på området.


Tid: Den 17. juni 2014 kl. 10 - 15
Sted: Aarhus Universitet Foulum, Blichers Alle 20, 8830 Tjele
Konferencen afholdes i auditoriet
Pris: Projektet er medfinansieret af GUDP, hvorfor prisen kun er 375 kr.