Del artikel Print
Deltag i kystmødet 2022 i Sverige

Deltag i kystmødet 2022 i Sverige

Statens geotekniska institut (SGI) og Erosionsskadecentrum (EC) inviterer sammen med Vellinge Kommune til kystmødet 2022 fra d. 11 oktober 2022 til d. 12 oktober 2022

2022 er 150 års markeringen for Backaflodens ødelæggende højvande af den sydsvenske kyst og interesserede inviteres derfor til Kystmødet 2022. Kystmødet vil omhandle ekstreme hændelser, hvordan disse kan håndteres, tages i betragtning og hvordan man kan forholde sig til risikoskifte over en lang tidsperiode. 

 

Der vil være præsentationer fra forskellige aktører og organisationer, såsom: 

  • Dr. Judy Lawrence fra Victoria University NZ, der blandt andet vil fortælle om arbejdet i New Zealand med at ændre lovgivningen til at tillade mere flexible klimatilpasning 
  • Svensk Kärnbränslehantering (SKB), der er en organisation med gennemgående viden om at arbejde med begivenheder med lav sandsynlighed, men med store potentielle konsekvenser. 
  • Det nationale ekspertråd for klimatilpasning som i 2022 afleverede sin første rapport til den svenske regering
  • eksempler fra virkeligheden

 

Derudover, arrangeres der feltbesøg yil baldnt andet en prototypevold i Vellinge, hvor forskellige vegetationstypers biologiske styrke til at modstå erosion og oversvømmelse undersøges. 

 

Hvis behovet opstår, er der både mulighed for kost og logi under konferencens 2-dages forløb.  

 

Pris for deltagelse: 1000 SEK

Tilmeldingsfrist: d. 28 september

 

En detaljeret oversigt over konferences program og tilmelding kan tilgås via dette link.

 

Kilde: SGI