Del artikel Print
Konference om oversvømmelser i Susåens opland og byer

Konference om oversvømmelser i Susåens opland og byer

Øvre Suså Vandløbslaug indbyder til konferencen: “Status og muligheder for at forebygge tabsgivende oversvømmelser i Susåens opland og byer”

Baggrunden for konferencen er blandt andet lov nr. 1505 af 27/12/2009, "lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer". til endelig vedtagelse 22. dec. 2015. Selv om Susåen ikke er udpeget som et af de 10 område med fare for potentielle oversvømmelser, har og er oversvømmelser i Susåens opland en realitet. 
Konferencens formål er at fremlægge og diskutere risiko/forebyggelse for oversvømmelser, som resultat af aktuel urbanisering, nedbør og vandafledning, under indflydelse af ændret klima.
Forskere og eksperter fra landets universiteter og forskningsinstitutioner fremlægger på konferencen den seneste  forskning på området.

Dato:
Mandag den 24. september 2012 kl. 11.30-16.15

Sted:
Aarhus Universitet
Forskningscenter Flakkebjerg
Forsøgsvej 1
4200 Slagelse