Del artikel Print
Konference om vand, storm og hav

Konference om vand, storm og hav

Konferencen går tæt på den gældende lovgivning samt de økonomiske, ansvars- og forsikringsmæssige konsekvenser ved klimaforandringerne.

I forbindelse med klimaforandringer er oversvømmelser og bortrevne huse ikke de eneste udfordringer, det er nødvendigt at forholde sig til. Også lovgivningen giver udfordringer.

 

Via 14 indlæg fra repræsenterer for en række organisationer og institutioner giver konferencen er billede af ansvarsforhold, de juridiske udfordringer og hvordan disse kan afklares.

 

Konferencen arrangeres i et samarbejde mellem advokatfirmaet Horten og JUC og har fire overordnede temaer:

 

  • Status på klimaforandringerne
  • Hvordan bliver vi påvirket af den klimamæssige udvikling?
  • Ansvar, betaling og forsikring
  • Hvordan møder vi udfordringerne – nu og fremover?

 

Konferencen er målrettet alle, der beskæftiger sig med klimatilpasning – specielt i en juridisk og teknisk kontekst. Det kan for eksempel være rådgivere, forsikringsselskaber, bygherrer, stat,og entreprenører, staten, regioner, kommuner og forsyningsselskaber, grundejere og grundejerforeninger samt interesseorganisationer og uddannelsesinstitutioner.

 

Mere information om programmet og oplægsholderne samt tilmelding foregår via linket til højre.