Del artikel Print
Klimaforum 2010: Klimatilpasning

Klimaforum 2010: Klimatilpasning

DMI inviterer til klimatilpasningsarrangementet Klimaforum 2010

 

Tirsdag den 18. maj 2010 i Århus fra kl. 13.00 - 16.45
Onsdag den 19. maj 2010 i Odense fra kl. 13.00 - 16.45

Klimatilpasningsarrangementet er rettet mod kommuner, forsyninger, rådgivere og andre, der benytter klimascenarier i planlægningsøjemed og vil bestå af et oplæg/foredrag a' 25 minutters varighed fra en forsker fra Danmarks Klimacenter, DMI og et 45 minutters oplæg af en rådgiver fra en konsulentvirksomhed med efterfølgende workshops herom.

Det første oplæg fra en klimaforsker vil omhandle anvendelsen af klimascenarier fra den videnskabelige vinkel, hvilket datagrundlag, der benyttes og med hvilken usikkerhed.

Det efterfølgende oplæg vil se nærmere på den praktiske anvendelse af klimascenarier i forbindelse med rådgivning og udarbejdelse af klimatilpasningsplaner samt gennemførte projekter.

Deltagerne vil efter oplæggene blive fordelt på to workshops a' 2x40 minutters varighed, hvor de første 10 minutter af hver session skal bruges til at forberede spørgsmål til henholdsvis klimaforskeren og COWI-konsulenten og de resterende 30 minutter til spørgsmål og dialog. Der vil fra Klimacenterets side blive stillet en ordstyrer/referent til rådighed for hver workshop.

Afslutningsvis samles deltagerne igen, og der vil være en kort opsummering af de mest centrale diskussioner fra de ovennævnte workshops.