Del artikel Print
Kom til infomøde om LIFE klima

Kom til infomøde om LIFE klima

Naturstyrelsen afholder infomøde om det nye EU program LIFE klima den 25. juni 2014. Her kan man høre mere om, hvilke tilskudsmuligheder programmet tilbyder.

LIFE er EU's tilskudsordning for natur, miljø og klima. Programmet yder støtte til projekter, der bidrager til at gennemføre EU's miljø- og klimapolitik.

 

Programmet er en videreførelse af LIFE+ programmet, der var aktivt 2007-13. Der er vedtaget en ny forordning for perioden 2014-2020.

Nyt er først og fremmest et delprogram for klima, som omfatter forebyggelse af klimaændring og klimatilpasning.

 

Budgettet for perioden 2014-17 er:

  • ca. 8 milliarder kroner for Natur- og Miljødelprogrammet
  • ca. 1,9 milliarder kroner for Klimadelprogrammet

 

Yderligere oplysninger om LIFE findes her, hvor der blandt andet kan findes følgende materiale, som er relevant for potentielle ansøgere:

 

  • Arbejdsprogram for 2014-2017
  • Forordningsteksten
  • PowerPoint præsentation af de vigtigste elementer i ordningen
  • Ansøgning 2014

 

Der er indkaldt ansøgninger 16. juni 2014 med afleveringsfrist i oktober. Indkaldelsen er offentliggjort her.

 

Informationsmøde om LIFE klima

Der afholdes et informationsmøde rettet mod kommuner om LIFE klima onsdag den 25. juni 2014 kl. 10-13 i Naturstyrelsens lokaler i Odense. Nærmere informationer følger. Dagsordenen kan ses her.