Del artikel Print
Indkaldelse til årligt møde i forskningsplatform for vand

Indkaldelse til årligt møde i forskningsplatform for vand

Danish Water Research and Innovation Platform (DWRIP) og Danish Water Forum (DWF) indkalder til det årlige møde om vandsektoren med deltagelse af såvel danske som udenlandske eksperter. Arrangementet foregår på DTU torsdag den 31. januar 2013.

Vandsektoren har de senere år gennemgået en betydelig udvikling og er i mange sammenhænge rykket op øverst på den politiske dagsorden. Dette skyldes såvel det stigende pres på vand som ressource, både i forhold til drikkevand, landbrug og vandenergi, men også de helt nye muligheder for at tænke innovativt og udvikle erhvervsprojekter relateret til brugen af vand både i Danmark og udlandet.

 

Derfor indkalder Forsknings- og Innovationsplatformen - Vand, med den engelske titel Danish Water Research and Innovation Platform (DWRIP) i fællesskab med Danish Water Forum (DWF) til årsmøde om vandsektorens udfordringer og udviklingsmuligheder såvel nationalt som internationalt.

 

Mødet der afholdes i bygning 308 på DTU's arealer i Lyngby, starter klokken 8.30 og slutter hen på eftermiddagen. Mødet vil blive sektionsopdelt, så man før frokosten klokken 12.30 kan vælge mellem Session 1: Innovation in the water sector og Session 2: R&D in low and middle income countries.

 

Efter frokost vil der ligeledes være mulighed for at deltage i enten Session 3: Water and health, Session 4: Water Treatment og/eller sessionerne 5 og 6, som handler om henholdsvis Water and climate change og Water management. Det fulde program kan findes som link til højre på siden.

 

Deltagere skal registrere sig på www.forskningsplatformen-vand.dk. Der vil i den forbindelse blive opkrævet et deltagergebyr på 400 kr., dog får studerende rabat og skal kun betale halv pris.