Del RSS RSS Print

Ida møde: Ekstremregn, stormflod og klimatilpasning

02-06-2010
Ingeniørforeningen Danmark (Ida) afholder et møde i Ingeniørhuset København.

 

Arrangementet foregår d. 2 juni fra kl. 13-17.

Om mødet:
Der gives eksempler på, hvordan man kan gennemføre integrerede risikoanalyser, der tager højde for både ekstremregn og stormflod. De nyeste undersøgelser af ekstreme historiske regndata i Danmark gennemgås, og vi får svar på, hvad vi kan forvente "fra oven". Desuden får vi indblik i, hvad IPCC scenarierne sammen med havmodel simuleringer og analyser af historiske havspejlsniveauer kan sige om udfordringen "fra neden".

Endvidere bliver der fortalt om de allerede fremskredne planer for at klimasikre Århus midtby, samt om helt nye undersøgelserne af klimarisiko profilen i Hovedstadsregionen. Endelig fortælles kort om de planlagte forsknings- og udviklingsaktiviteter i det danske Center for Regionale Klimaforandringer (CRES) samt i Vand i Byer - Partnerskab for klimatilpasning og Innovation.

Der er lagt op til en spændende afsluttende debat.