Del artikel Print
Gå-hjem-møde om borgere i beredskabet

Gå-hjem-møde om borgere i beredskabet

Vand i Byer inviterer til gå-hjem-møde i København ved udgivelse af håndbogen "Borgere i beredskabet - Håndtér oversvømmelser gennem øget samarbejde".

Oversvømmelser skaber stigende udfordringer for beredskabet i Danmark og i mange andre lande. Det øger behovet for, at samfundet og den enkelte husstand bliver bedre til at håndtere oversvømmelser fra både skybrud og stormflod.

 

En række spørgsmål bliver derfor relevante:

 

• Hvilke forskellige aktive roller kan borgerne spille i beredskabet over for
• Oversvømmelser?
• Hvordan kan vi som professionelle facilitere et øget samarbejde?
• Hvilke erfaringer og metoder findes allerede, som vi kan bruge?
• Hvilke behov er der for udvikling af viden og indsatser?

 

Disse spørgsmål er fokus for håndbogen og for dette gå-hjem-møde. Vi vil her præsentere håndbogens vigtigste pointer og derefter lægge op til diskussion.

 

Program

 

14.30-14.45 Velkomst og introduktion til håndbogen

 

14.45-14.55 At bygge relationer mellem borgere og myndigheder v/ Birgitte Hoffmann, Aalborg Universitet

 

14.55-15.05 At arbejde i et felt med forskellige risikoopfattelser v/ Nina Baron, Københavns Professionshøjskole

 

15.05-15.15 Erfaringer med at samarbejde med borgere fra et beredskabsperspektiv v/ Niels Rasmussen, Forebyggelseschef Østsjællands Beredskab

 

15.15-15.30 Pause

 

15.30-16.00 Diskussion

 

Under mødet vil der blive serveret lidt sunde samt søde forfriskninger.

 

Tilmelding senest den 10. januar 2019 til Nina Baron, NIBA@kp.dk