Del artikel Print
Klima og Forsikring

Klima og Forsikring

Forsikringsforeningen og Forsikringsakademiet afholder en klimakonference på Rungstedgaard om forsikringsbranchens aktuelle udfordringer og tiltag.

 

Klimaet har de senere år budt på stadig voldsommere vejrfænomener, og forskning tyder på, at klimaet fortsat vil ændre sig i fremtiden. København blev hårdt ramt af skybrud i sommeren 2011. En enkelt hændelse, hvor skaderne løb op i adskillige milliarder kroner.
I første omgang er det borgerne og forsikringsselskaberne, som møder udfordringerne. Men også samfundet - herunder politikerne - er alle nødt til at tage stilling til og spille en rolle i forbindelse med forebyggelse og imødegåelse af fremtidige klimaskabte skader.
Hvilke scenarier udspiller der sig for fremtiden, og hvor meget kan og skal samfundet gøre for at imødegå og forebygge denne udvikling?

Denne konference sætter fokus på og vil give et overblik over de aktuelle problemstillinger. Det er intentionen at inddrage vore nordiske kolleger i debatten, herunder at se resultater af nogle fælles nordiske tiltag, som allerede er igangsat.
Vi har derfor inviteret en række erfarne specialister og praktikere på området, som vil give et bredspektret billede af de mange aspekter, der opstår, når fremtidige vejrfænomener i endnu højere grad end i dag vil være med til at sætte dagsordenen.


Ordstyrer
Højskolelektor, rådgiver Kjell Smedsrud - Handelshøyskolen BI, Oslo

Foredragsholdere
•    Miljøminister Ida Auken
•    Advokat Niels Vase - Advokatfirmaet HjulmandKaptain
•    Skadedirektør Brian Wahl Olsen - Alm.Brand
•    CSR advisor Tom Anders Stenbro - Tryg
•    Leder af forskningscenteret CRES (Centre for Regional Change in the Earth System)
      Jens Hesselbjerg Christensen - Dansk Meteorologisk Institut
•    Senior Adviser Pål Prestrud - CICERO,
      Center for International Climate and Environmental Research Oslo
•    Fremtidsforsker Martin Kruse, Instituttet for Fremtidsforskning
•    Administrerende direktør Jason Richards - Swiss Re Danmark

Konferencen henvender sig til
•    Specialister, sagsbehandlere og ledere i forsikringsselskaber
•    Taksatorer
•    Underwritere
•    Reassurandører
•    Forsikringsmæglere
•    Risk Managere og forsikringsansvarlige i større virksomheder
•    Risikokoordinatorer og sagsbehandlere i kommunerne
•    Rådgivende ingeniører/konsulenthuse

Pris og tilmelding
Konferencen er et samarbejde mellem Forsikringsforeningen og Forsikringsakademiet, hvilket betyder, at prisen kun er 1.850,- kr. ekskl. moms. Tilmeldingen er bindende og der fremsendes faktura.