Del artikel Print
Brush-up på klimatilpasning

Brush-up på klimatilpasning

Webinar: Få et brush-up på de retlige rammer for klimatilpasning med opdatering af de nyeste regler på området.

Skybrud og andre klimamæssige udfordringer stiller særligt i vores byer krav til kommuner og forsyningsselskaber. 


Den koordinerede indsats af kommunernes og forsyningernes arbejde med klimatilpasning er altafgørende for en effektiv håndtering af de fremtidige klimaudfordringer, ligesom fælles indsatser er nødvendige, hvor der fx udnyttes samme afvandingskilder.

På webinaret får du et ”brush-up” på den retlige ramme for klimatilpasning, opdatering på de nyeste regler, samspillet mellem vandløb og regnvandshåndtering samt mulighederne for finansiering mellem kommune og forsyning og opmærksomhedspunkter, når flere kommuner og forsyninger samarbejder om fælles klimatilpasning.

Vi kommer ind på:

 

  • Kommunernes rolle som klimamyndighed
  • Klimatilpasning i vej og vandløb
  • Kystbeskyttelsesprojekter, herunder de nye regler om muligheden for at afskære klageadgang
  • Medfinansieringsprojekter, herunder de kommende regler om 100 % medfinansiering
  • Erfaringer med klimatilpasningstiltag.

 

Vi inviterer en spændende kreds af oplægsholdere med praktisk indsigt i lovgivningsprocesser og realisering af konkrete klimatilpasningsprojekter.

 

Målgruppe

Medarbejdere i kommuner og forsyninger, som arbejder med klimatilpasningsprojekter.

 

Praktisk information

Vi afholder kurset som webinar via Microsoft Teams. Nærmere information om, hvordan webinaret tilgås kommer via en e-mail.