Del artikel Print
Tech Talk: Kortvarige havniveaustigningers indflydelse på det terrænnære grundvand i Juelsminde

Tech Talk: Kortvarige havniveaustigningers indflydelse på det terrænnære grundvand i Juelsminde

Kommer oversvømmelser nedefra?

DNNK inviterer til tech talk med Ronja Cedergreen Forchhammer fra VIA University College, der vil præsentere sine seneste resultater inden for forskningen i sammenhængen mellem terrænnært grundvand og højvandshændelser.

 

Undersøgelser foretaget ved Juelsminde kyst viser, at højvandsbegivenheder kan hæve det terrænnære grundvandsspejl og derved bidrage til stigende udfordringer med terrænnært grundvand.

 

Oplægget afholdes online, torsdag d. 12. oktober 2023, kl. 12:15-13:00.

Tilmelding foregår her, med tilmeldingsfrist d. 11. okt. 2023, kl. 12.00.