Del artikel Print
Konference om helhedsplanlægning for oversvømmelser i vandløbsoplande

Konference om helhedsplanlægning for oversvømmelser i vandløbsoplande

Miljøstyrelsen inviterer til heldags konference som afslutning på arbejdet med pilotordningen for helhedsplanlægning for oversvømmelser i vandløbsoplande.

Onsdag d. 22 november 2023 indbyder Miljøstyrelsen til en heldags konference på Tolderlundsvej i Odense. Konferencen markerer afslutningen på arbejdet under pilotordningen for helhedsplanlægning for oversvømmelser i vandløbsoplande og går i dybden med modsatrettede hensyn, som fx koblingen mellem klimatilpasning og §3- og Natura2000 områder, data tilgængelighed og helhedsplanlægning som vej mod synergi i ådalene.

 

Konferencen foregår i Miljøstyrelsen på Tolderlundsvej 3, 5000 Odense, d. 22 november 2023.

 

Programmet kan du finde her.

Tilmeld dig her