Del artikel Print
Godmorgen med DNNK: Naturbaserede byer  – vejen til klimarobuste og attraktive byer

Godmorgen med DNNK: Naturbaserede byer – vejen til klimarobuste og attraktive byer

Oplægget tager udgangspunkt i, hvordan man ved implementering af natur i både tænkning og praksis kan forbedre de klima- og biodiversitetsudfordringer, som ses i mange byer.

I dette Godmorgen med DNNK sættes der fokus på, hvorfor bynatur er central i udviklingen af fremtidens klimarobuste, klimaneutrale og attraktive byer.

 

Anna Esbjørn, programchef for Fremtidens byer, vil med udgangspunkt i ny CONCITO-rapport ”Naturbaserede byer” præsentere viden om klimaudfordringer i byer, se nærmere på naturbaserede løsninger, der anerkendes og efterspørges i stigende grad og argumentere for en dybere naturbaseret tænkning som rygrad i fremtidens byplanlægning og byudvikling.

 

Rapportens hovedbudskab er, at en udvidet inddragelse af natur i både tænkning og praksis kan bidrage til at modvirke nogle af de klima- og biodiversitetsudfordringer, som byer i både Danmark og resten af verden oplever og på samme tid styrke sundhed, trivsel, medejerskabet og naturgrundlaget i byerne.

 

Der vil blive præsenteret eksempler på byer i både Danmark og internationalt, som arbejder bystrategisk og helhedsorienteret med bynatur og naturbaserede løsninger i planlægningen.

 

Tidspunkt: 16/05-2024 08.00-09.00

Sted: Online