Del artikel Print
Tech Talk: Oversvømmelsesberegninger med integrerede modeller for afløbssystemet

Tech Talk: Oversvømmelsesberegninger med integrerede modeller for afløbssystemet

DNNK inviterer til online oplæg om to nyligt udviklede metoder, til at modellere afløbssystemet som en del af oversvømmelsesmodelleringen.

Oplægget vil bl.a. introducere værktøjet Dynamic2D, der kan lave omkostningseffektivt dynamisk modellering af oversvømmelser. Denne modellering kommer med de to nyligt udviklede metoder til at modellere afløbssystemet, som bliver en integreret del oversvømmelsesberegningerne. Disse to løsninger er målrettet de to problemstillinger:

 

  • Screenings- og risikokortlægningsdelen.
  • Fuldt dynamisk og målrettet kravene om at bruge koblede dynamiske modeller som grundlag for samfundsøkonomiske beregninger.

 

Oplægget afholdes online, d. 27. september 2023, kl. 12:15-13:00.

Tilmelding foregår her, med tilmeldingsfrist d. 26. sept. 2023, kl. 23:59.