Del artikel Print
Det Nationale Klimatopmøde 2024

Det Nationale Klimatopmøde 2024

Klimatopmødet sætter Klimatilpasning i Danmark i fokus ved at forene eksperter fra universitet, kommuner, regioner, rådgivere, erhvervsliv, forsyninger og borgere med det mål at identificeres fælles veje til handling, for at skabe et klimarobust samfund.

Klimatopmødets fokus i 2024 er, at stå sammen om handling. En holistisk tilgang til klimatilpasning i natur- og miljøhensyn, CO2-reduktion, landbrug, byplanlægning og borgerinddragelse er påkrævet, og når der arbejdes på tværs af sektorer bliver det muligt at vende udfordringer til muligheder i et langsigtet perspektiv. 

 

Klimatopmødet kommer til at inkludere en lang række faglige oplæg fra eksperter, med den nyeste viden og gode eksempler fra virkeligheden. Samtidig bliver der også mulighed for, at deltage i faglige diskussioner og det bliver muligt at komme med sit input.

 

Klimatopmødet finder sted ved adressen Klimatorium, Havnen 8, 7620 Lemvig fra d. 21-22. august 2024.

Tilmelding er gratis, og du kan tilmelde dig her.