Muligheder for hjælp og tilskudColourbox
Del artikel Print

Muligheder for hjælp og tilskud

Her finder du forskellige muligheder for at få hjælp og tilskud til at klimasikre dit hus.

 

Gratis klimatilpasningstjek 

En række brancheorganisationer og fagfolk over hele landet tilbyder et gratis klimatilpasningstjek. Det giver dig et overblik over, hvad du kan gøre for at sikre dit hus. Og du får råd fra fagfolk om, hvordan du vælger de helt rigtige løsninger.

 

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag

Mange kommuner betaler en vis del af tilslutningsbidraget til kloaksystemet tilbage, hvis du selv sørger for at koble regnvandet fra for eksempel taget fra kloakken. Mange steder kan man få omkring 40 procent af bidraget tilbage. Det svarer til omkring 20-25.000 kroner, afhængig af hvor stort dit bidrag er, og hvor stor en andel kommunen eller forsyningsselskabet tilbagebetaler.

 

Kontakt din kommune eller forsyningsselskab og hør, hvilke tilskudsmuligheder der er, hvis du overvejer at etablere en faskine eller lignende inde på din grund. Husk, at en faskine kræver kommunens tilladelse.

 

BoligJobordningen
Ordningen, som giver mulighed for at få tilskud til renovationsarbejde i boliger, blev genindfør i 2015 med tilbagevirkende kraft. For ejer- og andelsboligforeninger har ordningen fra 2016 fået en grønnere profil. Det betyder blandt andet, at der kan gives tilskud til klimatilpasningsløsninger. 

 

Pulje til blandt andet klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri 2015-2017

I hvert af årene 2015 til 2017 er der afsat en pulje på 50 millioner kroner, hvorfra ejere af private udlejningsejendomme kan søge om tilskud til klimatilpasning og energibesparelser på ejendommen. Udlejningsejendommene skal have 12 eller flere beboelseslejemål for at komme i betragtning.

 

Puljen giver tilskud til konkrete tiltag til oversvømmelsessikring af ejendommen og skal være anbefalet i et klimatilpasningstjek.

 

Se Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets vejledning om tilskud til klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri og ansøgningsskema her.

 

Rabat på forsikringen

Tjek først, om du er ordentligt forsikret. Dækker din forsikring ved oversvømmelse og storm? Få styr på, hvad der er dit ansvar, og hvad forsikringsselskabet kræver, at du gør for at begrænse skader på dit hus. Din husforsikring dækker ikke oversvømmelser, der skyldes stormflod eller vand fra åer og vandløb. I visse tilfælde kan du få erstatning fra Stormrådet .

 

Du kan dernæst undersøge, om du kan få rabat på din forsikring, hvis du klimasikrer dit hus. Flere forsikringsselskaber giver for eksempel forskellige former for rabat på husforsikringen, hvis du har reduceret risikoen for skader på dit hus og sårbarheden over for skybrud.

 

Der kan være rabat på forsikringen, hvis du installerer højvandslukke eller pumpebrønd. Hvis du gennemfører et klimatilpasningstjek hos et firma, der står på Miljø- og Fødevareministeriets liste og følger fagmandens anbefalinger, giver nogle forsikringsselskaber også rabat. Der kan også være rabat på husforsikringen, hvis din kommune har gjort noget særligt for at sikre mod skybrud. Så husk altid at spørge din forsikring.

 

 

Senest redigeret: 20-06-2016