Forebyg skader på din bolig
Del artikel Print

Forebyg skader på din bolig

Hvis du allerede har oplevet problemer med vand på din grund eller i dit hus, så vil du med stor sandsynlighed opleve det igen. Der er derfor behov for, at regnvandet bliver samlet op og ledt væk på en kontrolleret måde.

 

Der er også andet end regn og vand, som kan have betydning for din bolig:

 

• Mere ekstreme og længerevarende hedebølger
• Varmere og mere fugtige vintre
• Hyppigere og kraftigere storme
• Ekstreme snefald og tøbrud
• Stigning i havspejlet.

 

Du kan selv gøre noget for at forebygge kedelige konsekvenser af kraftige regnskyl og andre klimaforandringer ved at forberede din bolig.

 

 

Senest redigeret: 05-01-2024