Del RSS RSS Print

Om konkurrencen

Fristen for indsendelse af løsningsforslag udløb den 1. december 2014. 

 

I samarbejde med fem kommuner og forsyninger har partnerskabet bag Vandet fra landet afdækket muligheder og behov for klimatilpasning og identificeret fem overordnede udfordringer, som vurderes at have et markant markedspotentiale - både i dansk og international sammenhæng.

 

Læs om udfordringerne ved at klikke på billedet eller brug links herunder:

 VFL_1 VFL_2 VFL_3 VFL_4 VFL_5

  1. Hvordan forsinker vi afstrømning af vand fra marker?
  2. Hvordan håndterer vi vandstrømme (intelligent) ved vandløb, så der ikke opstår uønskede oversvømmelser?
  3. Hvordan skaber vi en intelligent styringsenhed til varsling ved vandløb?
  4. Hvordan gør vi det lettere for planlæggere og beslutningstagere at værdisætte og prioritere klimatilpasningsløsninger?
  5. Hvordan skaber vi en datapakke indeholdende alle relevante data, som kan indgå i modeller til planlægning, varsling og beredskab?

 

Konkurrencen, hvis vindere nu er fundet, henvendte sig til virksomheder, vidensmiljøer og personer med ideer og teknologier til, hvordan en eller flere af de fem udfordringer med vandet fra landet kan løses.

De udvalgte gode ideer og løsningsforslag bringes nu sammen med rådgivere og entreprenører. Og forslagsstillerne behøvede derfor ikke at kende alt til vandhåndtering eller påtage dig et samlet ansvar for hele løsningen for at være med. Det afgørende var, at forslagsstillerne havde forslag til, hvordan en eller flere af de skitserede udfordringer løses.

Blandt de indkomne forslag har en jury udpeget særligt lovende forslag inden for hver af følgende tre kategorier:

  • Størst vandpotentiale og merværdi
  • Størst vækstpotentiale
  • Størst overraskelsesværdi og formidlingspotentiale.


Juryen består af repræsentanter fra projektparterne i partnerskabet Vandet fra Landet, repræsentanter fra fem case-kommuner samt professor Jes Vollertsen fra Aalborg Universitet.

 

Alle de indkomne løsningsforslag og parter er efterfølgende blevet samlet i et idékatalog, som kan læses via linket til højre. 

Senest redigeret: 18-02-2015

Kontakt

LOADEMAIL[ulrik.hindsberger]DOMAIN[teknologisk.dk]Ulrik Hindsberger
Teknologisk Institut
Tlf.: 72 20 22 85