Landsplanredegørelsen
Del RSS RSS Print

Landsplanredegørelsen

Grøn omstilling - nye muligheder for Danmark

Klimatilpasning er en del af den grønne omstilling af Danmark mod et bæredygtigt samfund, fastslår regeringen i Landsplanredegørelse 2013.

 

Ved begyndelsen af sin embedsperiode udarbejder den til enhver tid siddende regering en redegørelse over de sigtepunkter, den udstikker for den overordnede planlægning - og de initiativer, den påtænker. Landsplanredegørelsen danner på den måde rammerne for kommunernes og regionernes planlægning.

 

Under overskriften 'Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark' udmelder Landsplanredegørelse 2013, at energi- og miljøteknologi skal være blandt de områder, Danmark satser på i fremtiden. Vi har i Danmark allerede styrkepositioner som vedvarende energi, genanvendelse af resurser, vand- og andre miljøteknologier. Gennem en målrettet indsats kan også klimatilpasning blive en dansk showcase for innovative løsninger og smart teknologi, fremhæver regeringen.

 

Gennem sin Handleplan for klimatilpasning og opfølgende initiativer har regeringen givet kommunerne de nødvendige grundlag for at sætte gang i klimatilpasningen. Men klimatilpasning i sig selv er blot en de veje, der anvises. Gennem en række initiativer ønsker regeringen at omstille Danmark til et grønnere samfund. Integration af klimahensyn i øvrige samfundsmål er i lyset heraf et helt grundlæggende princip for regeringens klimapolitik, fastslår Landsplanredegørelsen.  

Senest redigeret: 23-06-2014

Kontakt

LOADEMAIL[nst]DOMAIN[nst.dk]Miljøstyrelsen
Vandforsyning og Vandplanlægning
Tlf.:+45 72 54 20 00