Fingerplanen
Del RSS RSS Print

Fingerplanen

Grønne fingre i planlægningen af hovedstadsområdet

Fingerplanen er undtagelsen fra hovedreglen om, at staten som udgangspunkt overlader den fysiske planlægning til kommunerne. Siden 1947 har Fingerplanen dannet grundlag for den tværkommunale planlægning af hovedstadsområdets byudvikling, overordnede infrastruktur og grønne kiler.

 

I 2013 er Fingerplanen revideret - og den nye plan indskriver som en af planens tre overordnede mål, at fingerplanen skal understøtte kommunernes arbejde med klimatilpasning. Det sker blandt andet ved at åbne for, at hovedstadsområdets grønne kiler kan anvendes i klimatilpasningen - eksempelvis til etablering af regnvandssøer og kanaler, som samtidig kan bidrage til øget rekreativ værdi.

 

Den nye fingerplan skal også understøtte udviklingen af Storkøbenhavn som cykelby gennem anlæg af såkaldte 'supercykelstier' - og samtidig bidrage til at skabe et sammenhængende net af friluftsområder og grønne stier, der sikrer borgerne i hovedstadsområdet nær adgang og god tilgængelighed til natur og et varieret udbud af gode rekreative friluftsmuligheder.

Senest redigeret: 19-06-2014

Kontakt

LOADEMAIL[nst]DOMAIN[nst.dk]Miljøstyrelsen
Vandforsyning og Vandplanlægning
Tlf.:+45 72 54 20 00