Risikoområder for oversvømmelse
Del RSS RSS Print

Risikoområder for oversvømmelse

Ti områder særligt udsatte for oversvømmelser

Med grundlag i en række alvorlige oversvømmelseshændelser især i Centraleuropa har EU i 'Oversvømmelsesdirektivet' pålagt medlemslandene at kortlægge risici for oversvømmelser fra hav og fjorde, søer og vandløb - og at tage passende skridt til at imødegå dem, om nødvendigt i samarbejde på tværs af landene.

 

I Danmark er direktivet i 2009-10 udmøntet i en tretrinsraket, der er blevet gennemført over en seksårig periode frem til 2015. Fremover skal de ansvarlige myndigheder hver sjette år revurdere og ajourføre bedømmelser, analyser og planer.

 

Ti særlig udsatte risikoområder har man i første plantrin identificeret og udpeget. Det gælder Aabenraa, Fredericia, Vejle, Juelsminde, Randers Fjord, Holstebro, Odense Fjord, Korsør, Nakskov og Køge Bugt. For de ti områder er der - som det andet plantrin - i 2013 udarbejdet fare- og risikokort.

 

Som tredje og sidste plantrin er der udarbejdet risikostyringsplaner for de ti områder fordelt på 20 kommunale risikostyringsplaner. Disse planer er blevet samlet i to risikostyringsplaner på vanddistriktsniveau – en for Jylland og Fyn og en for Sjælland. Planerne blev offentliggjort i december 2015. 

 

Risikostyringsplanerne beskriver, hvilke tiltag kommunerne kan sætte i gang for at forhindre store ødelæggelser i forbindelse med katastrofale oversvømmelser.

 

Se risikostyringsplanerne for henholdsvis Vanddistrikt Sjælland og Vanddistrikt Jylland og Fyn herunder:

 

Risikostyringsplan for Vanddistrikt Jylland og Fyn

 

Risikostyringsplan for Vanddistrikt Sjælland

Senest redigeret: 05-02-2016

Kontakt

LOADEMAIL[logro]DOMAIN[svana.dk]Louise Grøndahl
Miljøstyrelsen
Vandforsyning
Tlf.:+45 72 54 49 24