Mindre behov for varme - større for køling
Del RSS RSS Print

Mindre behov for varme - større for køling

Kraftvarmeværkerne står for størstedelen af landets el-produktion og leverer samtidig fjernvarme til de fjernvarmedækkede områder.


Kraftvarmeværkerne og fjernvarmenettene er ikke i sig selv følsomme over for de klimaforandringer, som forventes inden for de nærmeste årtier. Værkerne tilpasses løbende. Produktionen er under omlægning fra fossile til biobrændsler og vedvarende energi. Brancheforeningen Dansk Energi forventer, at 90 % af den samlede produktion af el og varme i 2030 vil være ’grøn energi’.


I et fremtidigt klima med højere middeltemperaturer i vinterhalvåret vil behovet for energi til opvarmning blive mindre. Udviklingen forstærkes af de stadig skrappere energikrav til nybyggeri og energirenoveringer af den eksisterende bygningsmasse.


Flere og længerevarende hedebølger i sommerperioden kan til gengæld udløse stigende behov for køling i sommerperioden. Det kan gøre det relevant at udnytte overskudsvarme fra kraftvarmeværkernes el-produktion til fjernkøling af bygninger i sommerperioden som alternativ til eldrevne klimaanlæg.


I hovedstaden er HOFOR i gang med at etablere fjernkølingscentraler flere steder i København. En del nye byudviklingsområder som for eksempel Carlsberg Byen planlægges allerede i dag med systemer til fjernkøling af bygninger.

Senest redigeret: 15-09-2015