Energinet.dk planlægger fremtidens smarte elforsyning
Del RSS RSS Print

Energinet.dk planlægger fremtidens smarte elforsyning

El-transmissionsnettet kan betragtes som elektricitetens ’motorveje’ af transmissionsanlæg og højspændingsledninger, der leder elektriciteten fra kraftværkerne ud til distributionsnettet. El-transmissionsnettet er ikke specielt sårbart i forhold til vejr og vind. Det består overvejende af luftledninger, som erfaringsmæssigt modstår selv kraftige storme. Udfald er relativt sjældne og skyldes som regel lynnedslag eller isslag.


Energinet Danmark, der varetager den overordnede infrastruktur for el og gas, har derfor ikke fundet behov for at ombygge transmissionsnettet på grund af klimaændringer.


Visse transformerstationer i højspændingssystemet kan være sårbare over for oversvømmelser. Jordvolde omkring udsatte anlæg er med til at beskytte dem mod disse risici og er samtidig med til at afskærme stationerne visuelt.


Når Energinet.dk planlægger nye anlæg og ledninger, herunder udbygninger og ombygninger, underkastes de altid en certificeret Asset Management (PASS 55) procedure. Som led heri foretages der altid risikovurderinger, herunder også i forhold til oversvømmelser og andre klimarelaterede risici. På den måde sikrer man sig, at transmissionsnet og driftssystemer løbende tilpasses ændrede klimaforhold, sådan at el-systemet opretholder den meget gode forsyningssikkerhed i Danmark.

 

Mere vind- og solenergi skaber udfordringer
Den voksende andel af el fra vind og sol i energiforsyningen skaber imidlertid udfordringer i forhold til elektricitetens infrastruktur, fordi el-produktionen fra vedvarende energikilder fluktuerer langt mere end kraftvarmeværkernes stabile produktion.


Energinet.dk arbejder på at udbygge og udvikle et langt mere fleksibelt energisystem, der kan håndtere den massive udbygning af vedvarende energi, uden at det går ud over forsyningssikkerheden og et velfungerende energimarked. Ud over at balancere el-systemerne i forhold til den nye forsyningsvifte handler det også om at optimere vindkraftens markedsværdi.


Vindkraftens markedsværdi optimeres blandt andet gennem udbygning af transmissionsledninger til nabolandene for at styrke den internationale infrastruktur og koble de nationale el-markeder. Dermed kan disse markeder i endnu højere grad afdække hinanden og udveksle overskudsproduktion. Internt i Danmark handler det først og fremmest om at øge fleksibiliteten, både i forhold til de øvrige el-produktionsenheder og i forhold til efterspørgslen.


Det såkaldte ’smart-grid’ spiller en central rolle i strategien for at øge fleksibiliteten i el-infrastrukturen. ’Smart-grid’ kaldes også det ’intelligente’ el system, der samtænker og koordinerer produktion, transport og styring af elforbruget. Smart-grid indebærer blandt andet, at el-forbrugende aktiviteter udlignes over døgnet gennem prisdifferentiering og smart teknologi samt at oplagre eller ’veksle’ strøm fra sol og vind gennem ny batteriteknologi, varmelagre og varmepumper.

Senest redigeret: 15-09-2015