Fugtigere klima
Del RSS RSS Print

Fugtigere klima

Mildere vintre kan give problemer med fugt, råd og skimmel

Den samlede nedbør i vinterperioden kan med tiden vokse, mens de gennemsnitlige vintertemperaturer vil stige. Sammen vil de to faktorer øge risikoen for smeltevandsskader - og for at konstruktioner, bygningsdele og indeklima udsættes for fugtrelaterede påvirkninger og angreb.

 

Kombinationen af højere vintertemperatur og mere nedbør er et fugtigere klima, som kan give bedre vilkår for skimmelsvamp og husstøvmider. Milde vintre kan ligeledes bidrage til, at angreb af husbukke og råd forværres. Det vil udfordre udsatte konstruktioner og bygningskomponenter, særligt i organiske materialer. Det kan være nødvendigt at etablere konstruktiv beskyttelse eller øget ventilation, lige som man på påregne hyppigere vedligeholdelse.

 

Et fugtigere vinterklima vil også udfordre byggeriets aktører, som i udførelsen må udvise omhu med at bygge fugtteknisk forsvarligt. Materialer og komponenter må holdes tørre og beskyttes mod fugt under transport og opbevaring på pladsen. Man bør undgå, at byggeriet udsættes for fugt fra regn og sne under opførelsen. Våde bygningsmaterialer, isoleringsmåtter mv. bør ikke bygges ind, og det er vigtigt at afsætte tid til udtørring af eksempelvis betonelementer og in situ støbt beton.

 

Bygningsreglementet - BR10 - giver den kommunale bygningsmyndighed adgang til at kræve, at der foretages en måling eller anden form for dokumentation fra en fugtsagkyndig, der efterviser, at kravet om kritisk fugtindhold i konstruktioner og materialer er opfyldt ved byggeriets afslutning. 

Senest redigeret: 08-06-2016

Kontakt

LOADEMAIL[tvr]DOMAIN[sbi.dk]Torben Valdbjørn Rasmussen
Seniorforsker
Statens Byggeforskningsinstitut
Tlf.:99 40 22 72

LOADEMAIL[chm]DOMAIN[tbst.dk]Charlotte Micheelsen
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Tlf.:41 78 05 06

LOADEMAIL[mehe]DOMAIN[tbst.dk]Mette Hesthaven
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Tlf.:41 78 05 20